A16:77(Rubrik:)
Åsunda häradh, Nääs sochn och Räfzlösa
by.


(Karttext vänstra kartan:)
Håfbo egor i Svingarn sochn mötha här.
Lundbo egor i Teeda sochn mötha.
Kiär.
Ung tall och granskogh.
Kalftäpa.
Torp till Räfz-lösa.
Torp till Präste-gården.
Ulfsboo egor mötha.
   Räfzlösa bona påstår att willia gå något
   längre in på Prästegården och säga
   att det skulle ha legat ett röör bättre
   in på skogen, dett nu för tijden är borta,
   komma dhe derföre intet längre än
   effter den guhla linien som är en skogzwäg
   uthföre åth torpet..
Prästegårds egor mötha.


(Karttext högra kartan:)
Prästegårds egor mötha.
Wätieby egor mötha.
Prästegården.
Nääs kyrka.
Kalf täppor.
Räfslösa by.
Engzteegh till Prästgården.
Valla egor mötha.
Linda.
Trägårdh.
Präst tegen.
Åkerfieäll till präst bohle.
Skråsta egor mötha.
Åker till Walla.
Prästfallet i Ersta giärde möther.
Juhlsta egor mötha.
Bärby egor mötha.


Afmätt in july anno 1689
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.