A16:79(Rubrik:)
Åsunda häradh, Nääs sochn och Walla by.


(Karttext:)
Trogsta egor mötha.
Räfslösa egor mötha här.
Löss lend.
Vise.
Kalftäpa.
Walla.
Linda.
Bre skiärs ud.
Tallskiärs udd.
Oxskiär.
Ödes åker.
Lössläna.
Ersta egor mötha.
Tiern skiär.
Mersöö fiärden.
Skiär.
Oxe fiärden.
Bocarön.
Skiär.
Biskops stenar.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmatt1 in augusto anno 1688
af Hans Barckhus.


______________
1Fel för afmätt.