A16:81b(Karttext:)
Eckeby egor mötha.
Wiggeby egor mötha på denna sijdan.
Knappgårds egor mötha.
Kiär.
Uthmarken.
Ung gran och tall skogh.
   Denne tracht
   in om gerdgården
   har warit en
   sankug rödnig
   men är nu betzmark.
Denne tracht har för brukas till slåtter men ligger nu till betz-marck.
Linda.
Kiär.
Nyby skogh på denne sijdan.
Wägen till Kopparberget.
Kiär.
Torp stuga.
Små betzhagar till heela byn som äre af hästhagar stängde.
Torp stuga.
Uthmarken.
Torp stuga.
Wägen till Upsala.
Linda som ältsammans1 tuglig2 till åker.
Linda.
Häst haga.
Torp stuga.
Linda.
Torp stuga.
Sijdländig linda.
Prästegårds egor mötha.
Nyby egor mötha här.
Sparsättra egor.
Linda.
Gammal linda.
Linda.
Hårdwall.
Kål täppa.
Hamp täpa.
Kalf haga.
Lödöö by.
Kalf täpa.
Kål täpa.
Kalf täp.
Kalf täppa.
Kalf haga.
Wägen till Wästeråhs.
Kalf täppor.
Linda.
Hårdhwall.
Wägen till Enkiöping.
Benala egor mötha.


Afmätt in september
anno 1689 af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för altsammans.
2Fel för duglig.