A16:83(Rubrik:)
Åsunda häradh, Breedh sochn och Ytterby.


(Karttext:)
Skarfua, enstaka gårdh.
Skarfua egor mötha på denna sijdan.
Åker mark.
Sharfua egor i Wastman-landh.
Å backa.
Kål täppa.
Är duglig till åker.
Kalf täppa.
Ytterby.
Åker.
Nyqwarns åhn.
Kål.
Wägen millan Bredh och Nyqwarn.
Engesta egor mötha här på sijdan.
Gran och tall skogh.
Skogzwäg åth Enkiöping.
Soldat stuga.
Tibble egor på denne sijdan.
Fröswij.
Broby.
Ernsta.
Mählby.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in september anno 1689
af
Hans Barckhus.