A16:85b(Rubrik:)
Åsunda häradh, Breedh sochn och Engesta by.


(Karttext:)
Ahl kiär.
Ytterby egor mötha på denne sijdan.
Skarsua egor i Wästman-landh.
Gammal linda.
Trägårdh.
Kål täppa.
Kalf täppa.
Engesta by.
Hampt.
Skogzwäg åth Enkiöping.
Prästegårdz egor i Biorck-sta sochn mötha.
Soldat stuga.
Haga som kan giöras åker uthaf.
Åkermark som lijger i fast linde.
Tall och gran skogh.
Wägen millan Bredz qwarn och Nyqwarn.
Watt siuhl.
Frösswi hägna.
Frösuij egor mötha här.
Biörck kiärre.
Hufu rör.
Tible egor.
Mählby egor.
Ernsta egor.
Broby egor.


Afmätt in september anno 1689
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.