A16:87b(Rubrik:)
Åsunda häradh, Tillinge sochn och Linda.


(Karttext:)
Gryta egor mötha här.
Detta stycket uthaf Ernsta hagen willia Skillingborna hafwa till sin skogh igen.
På denne tracht finnes ingen skilnadt mellan Gryta och Skillingz skogen.
Biörn kiälla.
Gran och tallskogh.
Smeds torpet.
Hagar till Skillingz jorden.
Denne haga är upkiördh till åker.
Denne haga är up-kiördh till åker och kommer på twenne låtte.
Skogzwachtar torpet.
Skruf torpet.
Åker mark.
Ernsta egor mötha på denna sijdan.
Östanbroo egor i Wästmand-landh möther.
Kiälla.
Homp täppa.
Kalf täppa.
Tompt.
Linda.
Linda.
Uddahla  egor mötha.
Tuist platz.
Kalf haga.
Suältan.
Denne linea pretenderar Linda bonden.
Nyqwarns åhn.
Litsleåhs egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in october anno 1689
af
Hans Barckhus.