A16:89(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Myrby uthi Åsunda härad
och Tillinge sochn.


(Karttext:)
Swärsta ägor möta här.
Betz haga.


Geometrice afmädt och uthrechnade
af undertechn in anno 1689
J. Strandman.