A16:93(Rubrik:)
Åsunda häradh, Tillinge sochn och Allma by.


(Karttext:)
Kyrka.
Prästegårdz egor mötha.
Öhrby egor mötha.
Denne kalf-haga preten-derar Allma bona effter sin rågång uthaf prästen.
Mählby egor mötha.
Dorssela egor mötha på denna sijdan.
Wreeta egor mötha.
Allma by.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in augusty anno 1688
af Hans Barckhus.