A16:97(Rubrik:)
Åsunda häradh, Tillinge sochn och Skinna
by.


(Karttext:)
Lööthsunda egor mötha här.
Drälstadh egor mötha.
Kalf haga.
Detta torp bebo torpare som brukar uthjorden.
Duglig till åker marck.
Torp till Löthsunda.
Torp till Salta gårdh i Teeda.
Löthsunda gårdh pretenderar att gå denne linia ifrån no 1 till no 2, sedan derifrån till no 3.
Tårp åker på Skinna egor.
Weeda egor mötha här.
Linda.
Huuby1 torp wreet möther.
Eng till Huus-by torpara.
Skinna by.
Tompter.
Kiälla.
Johlsberga egor mötha.
På denne trackt har för warit åker som nu ligger i fast linda.
Linda.
Detta wattsiuhl är mest igengrodt.
Rijsberga egor mötha.


Afmätt in julyo anno 1689
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för Huusby.