A16:99(Rubrik:)
Åsunda häradh, Tillinge sochn och Åby.


(Karttext:)
Nibble egor mötha här.
Hässleby egor mötha här.
Ingen uthmarck, allenast denne lilla skogzbacka.
Torp.
Tårp åker.
Ullbro egor här.
Linda.
Åby tompt.
Linda som kan tagas up till åker.
Kalf täppa.
Å backa.
Å backa.
Håfdesta egor mötha.


Afmätt in october anno 1689
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.