A16:101a(Under ramen:)
Reviderad anno 1731
och approberad
til alla utrecknin.