A16:101b(Rubrik:)
Åsunda häradh, Tillinge sochn och Uddahla
by.


(Karttext:)
Pått torpet.
Krocklösa egor mötha.
Gryta egor mötha här.
Gryta by.
Wreetar till Gryta by hwilka Udda-labona pre-tendera.
Linda.
Denne röda linien pra-tenderas af Linda bonden.
Ogsta egor mötha här.
Tall och granskogh.
Linda.
Kalf haga.
Kål och hamp täppa.
Uddahla by.
Kåhl täppor.
Linda.
Kalf täpa.
Litsleåhs egor mötha här.
Kiälla.
Hårdwall.
Litzle-åhs giärde.
Hårdhwall.
Hårdhwall.
Denne eng hörer till den skillingzjorden som på Linda chartan finnes.
Soldat stuga.
Igelmyra kiärr.
Tall och granskogh.
Eng till Gryta by.
Skarp hårdwall.
Torp stuga.
Siogsta egor mötha här.


Afmätt in october anno 1689
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.