A16:102a(Invikt flik:)
P. M.
Uti 1740 års skattläggning är hwartdera af hemma-
nen om 10 öresland beräknat til 1/2  mantal med
jordeboks och mantals ränta, tilsamman 22 c 15.  13 2/3
silvermynt och hemmanet om 6 1/3 öresland til 3/8 mantal med
räta 14 c 9.  8 5/8 pennigar silvermynt.