A16:103b(Rubrik:)
Åsunda häradh, Tillinge sochn och Drällstadh
by.


(Karttext:)
Krocklösa egor mötha.
Oxstadh egor mötha här.
Kiär.
Torp till Oxtadh.
Kiär.
Soldat stuga.
Hummelstad egor mötha.
Wägen åth Enkiöping.
Gran skogh.
Kalfhaga.
Löthsunda egor.
Skinna egor mötha.
Kiälla.
Drälstadh by.
Kål.
Kiälla.
Kalfhage.
Linda.
Torp egor mötha.
Krocklösa engsfallet möther.
Linda.
Denne wret hörer till Huusby torparen.
Torp till Husby gårdh.


Afmätt in augusty anno 1689
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.