A16:105(Rubrik:)
Åsunda häradh, Tillinge sochn och Taxhufud.


(Karttext:)
Gryta egor mötha här.
Hummelsta egor mötha på denne sijdan.
Slätt måsan.
Kiär.
Inom denne prichning begriper sig stoor skogh.
Uthmarken.
Torp till Hummelsta.
Kalf haga.
Kroklösa egor mötha här.
Måss bottn.
Linda.
Linda.
Kalftompt.
Stoora landz wägen mellan Stockholm och Nyqwarn.
Linda.
Sidländ jordh.
Linda.
Heel grund jordh.
Taxhufud.
Linda duglig till åker.
Kåhl täp-pa.
Linda.
Hårdh-wall.
Hårdh-wall.


Afmatt1 anno 1692 in juny
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Afcopierad och renoverad år 1784 i
anledning af konglig krigscollegij bref
under den 20 april 1784.

____________
1Fel för afmätt.