A16:107(Rubrik:)
Åsunda häradh, Teeda sochn och Enberga.


(Karttext:)
Prästegårds engzfall möther.
Johlsberga egor mötha.
Rijsberga egor mötha.
Kromsta egor mötha.
Tolfsta egor mötha.
Linda.
Valla egor mötha.
Linda.
Hamp.
Kåhl.
Kalftompt.
Enberga.
Såldat åker.
Såldat stuga.
Såldat åker.
Salta egor mötha.


Afmätt in augustij anno 1691
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.