A16:108Litter.                   Notarum explicatio.                          tunnor. cappar. åhrligit.   höö sommar lass.
                                                                                         godh leer.        uthsädhe. hårdh.    måss.
                                                                                         jordh.                             wall.       bottn.
   Eneberga består af ett enstaka cronehemman á 16 öresland.
A. Uthsädhe ena åhret i trädesgiärdet af leer och steenklapurjordh,17. 12.
B. Uthsädhe andra åhret i sädesgiärdet af dito jordhmon,                17.  4.
                     Åhrligit uthsädhe,                                                                  17.  8.
C. Engarna, lillengen af måssbottn till 4 1/4 tunlandz widd á 2 lass på tunlandet,                   8 1/2.
D. Hårhwall i samma eng som är något tofug till 3 1/4 tunland á 1 lass på tunlandet, 3 1/4.
E. I kyrckengen måssbottn till 4 1/2 tunland á 1 1/2 lass på tunlandet, blifwer,                       6 3/4.
   Hårdhwall i samma eng 3/4 tunland á 1 lass på tunlandet,                                        3/4.
F. En lijten slåtter täppa af hårdhwall som är af kyrkengen stängd till 2 1/4
   tunland á 2 lass på tunlandet, blifwer,                                                                   4 1/4.
                                                                           Summan,                                    8 1/4.  15 1/4.
G. En lijten betzhaga af något hårdhwals beet och är medh granbyske
   öfwerwäxt som icke kan rächnas till weedh heller giärdzle för
   dess ringheet skull. Kåhl och kalf tompt. Inga flere lägenheeter.