A16:109b(Rubrik:)
Åsunda häradh, Teeda sochn och Rijsberga
by.


(Karttext:)
Skinna egor i Tillinge sochn mötha.
Joosberga egor mötha.
Wähla egor i Tillinge sochn möther.
Uthmarken för grannar-na delt sig emellan.
Uth fiäll.
Enberga egor mötha.
Kalf täpa.
Kalf täpa.
Kalf täpa.
Rijsberga by.
Walla egor mötha här.
Muhlbete.
Huusby egor i Sungarn sochn möther.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in augusto anno 1688
af Hans Barckhus.