A16:111(Rubrik:)
Åsunda häradh, Teeda sochn och Ekeby.


(Karttext:)
Prästegårds eng möther.
Strand och Åkerby engsteegar mötha.
Kromsta eng möther.
Eng.
Huusby torparegor mötha.
Denne eng och åkerstycke häfdas till Prästegården hwilket berättas i fohrna tijder hafwer legat till Ekeby.
Åker.
Johlsberga egor mötha.
Siogsta egor mötha.
Koohaga.
Gerdz baka.
Ekeby.
Kalf.
Kalf täppa.
Kromsta bys egor mötha.


Afmätt in november anno 1690
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.