A16:112Litter.                     Notarum explicatio.                      Cappar. Åhrligit. Höö.
                                                                                       tunnor.   uthsäde. sommar lass.
   Ekeby består af ett enstaka skattewrakz hemman á 12 öresland.
A. Uthsädhe ena åhret af leerjordh,                                 12. 16.
B. Andra åhret af leerjordh något steen örblandad,         10. 22.
C. Lööslänna i samma giärde,                                           2.   2.
                    Giör till hopa andra åhret,                           12. 24.
                    Åhrligit uthsädhe,                                                        12. 20.
D. Engarna, stoor engen af måssbottn något tofwg till 16 1/2 tunlandz
   widd, kan fåhs på tunlandet 1 1/4 sommar lass, blifwer på heela engen,      20 5/8.
E. Lill engen af hårdhwall, något skarp till 3 1/2 tunlands widd á 1 1/2 lass
   på tunlandet, blifwer,                                                                                  5 1/4.
                     Giör till hopa,                                                                         25 7/8.
F. En lijten koohaga af något hårdhwalls beet.
G. Noch en lijten haga af lijtet hårdwalls beet medh medelmåtig granskogh
   bewäxt, dock icke så mycket att dhe kunna hafwa nödhtorfftig gierdzle
   och wedebrandh.
H. Kalf tompt och kåhltäppa, inga flere lägenheeter.