A16:113(Rubrik:)
Norunda härad, Lehna sochn, Ekeby.


(Karttext:)
Lehna egor mötha.
Gymminge jordens skog möther som hörer under Preste-bohlet.
Åker mark.
Åkermark oduglig.
Thensta åhn.
Lehna egor mötha.
Wattholma åhn.
Smått granbyske.
Oduglig åkermark.
Hassell hage.
Uthmarken af små tall och gran skog.
Eds-ham-mars egor mötha här.
Landzwägen till Tensta och Wändell.
Förmenes stå en vise som intet igen fans.
Ekeby.
Sijdlän-dig linda.
Hage.
Ånge egor mötha här.
Hage.
Hög sand åhs med ättebackar uthi.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslund
som efter instuction swarar Jacob Braun.