A16:114Litter.                      Notarum explicatio.                         Åhrligt.   Eng.
                                                                                           uthsäde.  sommar.
                                                                                                          lass.
                                                                                   tunnor. cappar.
   Ekeby består af 3 hemman och 24 örsland, tillhopa hafwandes
   uthsäde det ena åhret till 33 tunnor 26 cappar, der af.
A. Godh leerjordh, till                                                 28. 20.
B. Dito moojordh, till                                                    5.   6.
   Det andra åhret bestiger till 26 tunnor 8 cappar, der af.
C. God och bärande lerjord, till                                   19.
D. Dito moo och öhrjord, till                                         5. 16.
E. Dito rööjord, till                                                       1. 24.
   Af föregående blifwer åhrligen 30 tunnor 1 cappa, der af.
   God jord af första graden, till                                                 23. 26.
   Af fierde graden,                                                                     6.  7.
                   Engiarna draga in alles 60 lass.
F. Skarp och tofug hårdwall full med enebuskar inne
   håller 19 1/4 tunlandz widd, berächnas af godt höö, till                         15.
G. Dito godh och bärande star bottn 10 1/2 tunlandz widd, kan fås,        42.
H. En engztäppa af hårdwall om 3 tunlandz widd, kan bärgas,                 3.
   Uthmarken här till ähr lijten och ringa af smått byske
   som intet förstår hwarken till gerdzle eller wede-
   brand. Intet muhlbete på des ägor efter hela mar-
   ken ähr af sandwall. Betes hagarne och så skarpe
   af torr wall. Fiske i förby flytande åh af föga
   wärde och elliest inga andra lägenheter.
                    Hemmanen.                          
1. Norregården, cronohemman leutnanten under ryttmester Kruses com-
   pagnie till löhningzhemman anslaget, hafwer i byn 8 örsland.
   Uthsår åhrligen,                                                                    10.   1/3.  20.
2. Mellangården, cronohemman leutnanten Gustaf Stare
   anslaget till bostelle hafwer lijka med föregående.
3. Södergården, äfwen och cronohemman som detta och näst stående
   samanlägges uthi ett bruk till bostelle, lijka ägor.