A16:117b(Rubrik:)
Norunda häradh, Wichsta sochn och
Riszby by.


(Karttext:)
Uflunge egor mötha här.
Bysens uthmark sträcker sig 3 fierdingz wäg up moth Wändelse och Dannemora sochnar.
Beteshagar till byn.
Beteshagar på detta stycket.
Walby egor mötha på denna sijdan.
Risby.
Uflunge engz fiell.
Öster engen.
Uflunge engzfiell.
Wichsta Kyrkebys egor mötha här.
Löthen.
Walby egor mötha.


Afmätt in augusti anno 1687
af Jacob Braun.