A16:123(Rubrik:)
Norunda häradh, Wichsta sochn och Säfuasta by.


(Karttext:)
Rångesta egor mötha.
Rångesta egor mötha här.
Wichsta kyrkebys egor mötha.
Sijdländig mark.
Säfwasta.
Wahnste egor mötha.
Uthjor-den mö-ther.
Betes hagar till byn.
Uthjordens egor motha1 här.
Betes hagar.
Fasma egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in augusti 1687
af Jacob Braun.


_____________
1Fel för mötha.