A16:125(Rubrik:)
Norunda häradh, Wichsta sochn, Fantebo och
Hälgmyra.


(Karttext:)
Rijsby egor möta.
Walby egor mötha.
Betes haga.
Walby egor möta.
Hälgmyra.
Fan-tebo.
Hielsta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in augusti 1687
af Jacob Braun.