A16:127(Rubrik:)
Norunda häradh, Thensta sochn, Trafvenberg
eller Teensta byyn.


(Karttext:)
Wägen till Wändel.
Thensta Prestegårdz egor mötha.
Norrtensta egor mötha.
Trafvenberg.
Mangår-den.      
Hagar.
Bräcksta egor mötha.
Trä och humble gård.
Kiälla.
Osslunda fiell.
Den lilla uthmark här till ähr tagen här emot.
Gammal aker1 linda.
Linda.
Thuna egor mötha.
Gryta egor mötha.
Skogzbacke.
Gammal linda.
Gryta egor mötha.
Rosta egor mötha.
Wägen till Upsala.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslund
hwarföre efter unfangen instruction
swarar Jacob Braun.


____________
1Fel för åker.