A16:129(Rubrik:)
Norunda härad, Thensta sochn, Labbo.


Litter.                   Notarum explicatio.                         Åhrligt.         Eng.
                                                                                        uthsäde.        sommar.
                                                                                   tunnor. cappar.  lass.
   Labbo består af 1/4 cronohemman som afgärdat ligger på
   Wäster Forssa egor indelt till augment på Golf-
A. wasta rusthåll, hafwer uthsäde det ena åhret
   af moo och skogzjordh, till                               3. 10.
B. Dett andra åhret samma jordmohn, till             2. 27.
   Blifwer åhrligen af fierde graden,                                    3.    2 1/2.
C. Engiarna af hård wals höö, till                                                             7.
   Niuter med Forssa sin nödtorftige skog och
   muhlbete.


(Karttext:)
Skogz hage.
Forssa egor rundt om detta hemman.
Labbo.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslund
hwarföre efter instuction swarar
Jacob Braun.