A16:131(Rubrik:)
Norunda härad, Thensta sochn, Brunna.


(Karttext:)
Nyvalla egor mötha.
Wichsta Prästegårdz egor mötha.
Brunna by.
Bysens uthmark tager har1 wedh.
Wansta egor mötha.
Gullvasta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in september anno 1688
aff Jacob Braun.


______________
1Fel för här