A16:133a(Rubrik:)
Norunda häradh, Thensta sochn och Sommarena1 by.


______________
1Fel för Sommareng?