A16:135a(Rubrik:)
Norunda härad, Biörcklinge sochn, Läby.