A16:137(Rubrik:)
Norunda härad, Erentuna sochn, Kiettsta.


(Karttext:)
Buddbo egor mötha.
Buddbo aker1 mother2.
Östa egor mötha här.
Waxmy-ra fiell möther.
Kiettsta.
Buddbo egor mötha här.
Beteshage.
Stierna egor mötha på denna sijdan.
Skiällsta eng möther här.


Afmätt anno 1691
af Jacob Torslund
som efter instruc-
tion swarar
Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


_____________
1Fel för åker.
2Fel för möther.