A16:139(Rubrik:)
Norunda häradh, Erentuna sochn, Wallby.


(Karttext:)
Uthjordarne.
Åkerbyn möther här.
Grimsta egor mötha.
Stierna egor mötha.
Beteshagar till hela byn.
Gamla ättebackar på denne platz.
Trägård.
Sijdländt.
Gamla Upsala sochn.
Wallby.
Wäster engen möther.
Runsten.
Humblegårdar.
Fullerö egor motha1.
Haga till no 1.
Bysens betesmark.
De andras dehl som no 2, 3, 4 och 5.
Denne åh kommer ifrån Skuttunge.
Svijsta egor mötha.
Uppsala åhn.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob
Torslund hwarföre efter un-
fången instruction swarar
Jacob Braun.


_______________
1Fel för mötha.