A16:143b(Karttext:)
Gränby egor mötha på denne sijdan.
Låtha egor mötha.
Ödesåker skarp tallmoo.
Buddbo egor mötha.
Ödes åker.
Stora skattehemanetz dehl.
Hage.
De andre hemmanen hafwa denne backe tillhopa.
Kättsta egor mötha här.
Landzwägen till Thensta och Watt-hollma.
Humble gård.
Stenbacke.
Östa by.
Wäster engen.
Hagstellen.
Uthjordens.
Ekeby i gamla Upsala sochn möther på denne sijdan.
Hög sandåhs med gamla ätte-backar uthi.
Åhrkroken.
Af engen in-stengt till wret.
Råsten.
Stierna egor mötha.
Råsten.
Ekeby qwarndam tager här wedh.
Landzwägen till Uppsala.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691
af Jacob Braun.