A16:145(Rubrik:)
Norunda härad, Erentuna sochn, Wästerängen.
Dess beskrifning igenfinnes uppe Kollie och Wallby chartor.


(Karttext:)
Grimsta egor mötha.
Ehrentuna åhn.
Prestens fiell.
Svista egor mötha på denna sijdan.
Wallby gerde möther på denna sijdan.
G. Kollie tegar.
H. Grimsta.
J. Wallby.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslundh
som efter instruction swarar
Jacob Braun.