A17:reg1                   Uppland.

Häradet.                  Sochnen.                      Hemmanet.                      Chartan.
                                                                                                          No.   Folio.
Erlinghundra.          Huusby, Odensala.         Tållsta by.                          1.        1.
                                                                   Arnebärga by.                    2.        3.
                                                                   Kiettsta.                             3.        5.
                                                                   Måby.                                4.        7.
                                                                                  4.
                             Odensala.                       Wreeta.                             5.        9.
                                                                   Fransåker.                         6.      11.
                                                                   Håf.                                   7.      13.
                                                                   Rickeby.                            8.      15.
                                                                   Bromsta.                            9.      17.
                                                                   Kåhlhammar
                                                                          östra.                        10.      19.
                                                                   Kåhlhammar västra.         11.      21.
                                                                   Ekalla med torpet.            12.      23.
                                                                                   8.
                            Knifsta sochn.                  Tarf.                                13.      25.
                                                                   Särsta gård.                      14.      27.
                                                                                   2.
                            Allsijke sochen.               Tagsta.                             15.      30.
                                                                                   1.
                            Norrsunda sochen.          Brista.                              16.      32.
                                                                   Ströms fiell med der          17.      34.
                                                                    å belägen torp, nemligen.
                                                                   Tallmyllan, Kjällboda,  Hagen,
                                                                   Smedsbole, Månsestorp, Ruthens torp.

Långhundra.         Huusby Långhundra.        Lundby by.                       18.      36.
                                                                   Måsebohls torp.                19.      38.
                                                                   Båhlsta by.                        20.      40.
                                                                   Målsta.                             21.      42.
                                                                                     4.
                            Gottröra.                         Gottröra by.                     22.      44.
                                                                   Skålhambra by.                23.      46.
                                                                   Öster Rickeby eller
                                                                   Rickeby östra.                  24.      48.
                             Närtuna.                         Åtskillige byars åker och   25.      50.
                                                                       ängzfiällar, Lunda, Tarf.
                                                                                    4.


Dito härad.           Närtuna.                         Lindberga fiell.                  26.