A17:reg2Häradet.                  Sochnen.                      Hemman.                          Chartan.
                                                                                                            No.  Folio.
Långhundra             Närtuna.                       Lindberga fiell.                   26.    52.
härad.                                                         Biörkbärga och
                                                                   Bälinge,                             27.    54.
                                                                   Åkerby.                             28.    56.
                                                                   Lindbärga.                         29.    58.
                                                                   Lindberga krogen.                       50.
                                                                                4.
                               Korrsta sochen.           Skarpsundby.                     30.    60.
                                                                  Sunneby.                            31.    62.
                                                                  Kull.                                   38.    64.
                                                                  Mählsta.                             33.    68.
                                                                               4.
                                Lagga sochen.            Caasby sätegård
                                                                        med                              34.    70.
                                                                  Åby by.
                                                                  Årby by.                             35.    72.
                                                                  Säby.                                  36.    74.
                                                                  Norby.                                37.    76.
                                                                              4.
                                Östuna.                      Östtuna by.                         38.    78.
                                                                  Brunnby.                             39.    80.
                                                                  Risbärga gård.                     40.    82.
                                                                  Ståcksättra by.                    41.    84.
                                                                  Östhambra.                         42.    86.
                                                                  Wäppeby.                           43.    88.
                                                                  Täby.                                  44.    90.
                                                                            7.
                                Lagga sochn               Mora kongzäng med
                                                                  Ängsvaktare torpet.            45.    92.
                                Östuna sochn.            Wisingzbohle och                47.    96.
                                Sochnenamnen å        Wadet med Porss ängen.
                                chartorne förgiätne.    Korsbacka..
                                                                 Noret Stora.                        48.    98.
                                Lagga sochn.             Sämtegen Stora.
                                                                 Sämtegen Lilla.
                                                                              4.Rasbo härad.            Raasbo sochen.         Yhresta.                            49.