A17:reg3Häradet.                      Sochnen.                 Hemmanet.                       Chartorne.
                                                                                                           No.  Folio.
Rasbo                         Raasbo.                   Yhresta.                            49.   102.
härad.                                                         Österwallby med Kråk-
                                                                         bolet.                         50.   104.
                                                                  Wisby.                              51.   106.
                                                                  Carby.                              52.   108.
                                                                  Östersta.                           53.   110.
                                                                  Hämmingzbohlet med
                                                                   Östersta skogz fiäll.          54.   112.
                                                                  Kräby.                              55.   114.
                                                                               7.
                                   Kijls eller                Ycklinge och
                                   Rasbokijls               Steentorpet.                      56.   116.
                                       sochn                  Orrebohl
                                                                  Millarbol och                    57.   118.
                                                                  Öhrkulla.
                                                                  Klifwinge och
                                                                  Skräddarebohl.                58.   120.
                                                                  Tibble by och Östanå.      59.   122.
                                                                              4.
                                  Allmunge.                 Kinnesta.                          60.   124.
                                                                              1.
                                  Funbo sochen.         Bökesta och
                                                                   Högtomta.                       61.   126.
                                                                  Söderby.                          62.   128.
                                                                  Hallqwed gård.                 63.   130.
                                                                  Hallqweds tillhörige ägor.  64.   132.
                                                                  Krislinge.                          65.   134.
                                                                  Krislinge skogzfiäll.           66.   136.
                                                                  Sundby och
                                                                   Carlbärga.                       67.   138.
                                                                  Ernewij.                            68.   140.
                                                                  Lillinge.                             69.   142.
                                                                             9.

                                                   Summa,           69 chartor.
                                             Fundbo.      Björckekulla, Långlöth, Bred,
                                                               Nyby, Hällby, Gotharne,             130.
Detta registret blef förrst wid inventeringen         
den 28 novemer 1700 foljeradt.