A17:1(Rubrik:)
Erlinghundradz häradh, Huusbyodensahla
sochn och Tållsta by.


(Karttext:)
Skörsta ägor mötha.
Härsta ägor mötha.
Slåsta ägor mötha.
Brunby ägor mötha.
Brista ägor mötha.
Tollsta.
Obrukat åkerfiell till Tollsta.
Huusby ägor mötha.
Rohlsta ägor mötha på denne sijdan.


Författad omkring 1690 af
Lars Hoffstedtz.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
För kungliga krigs collegium renoverades denna
charta i februari månad enligt dess bref af
den 1 februari 1781.

Reviderad in februari 1707
A. A.