A17:3(Rubrik:)
Ehrlinghundradz häradh, Huusbyodensahla
sochn och Ahrnberga by.


(Karttext:)
Breesta egor mötha.
Frans-åkers egor.
Linda.
Hästhaga.
Dråpsta egor möther.
Rosta egor mötha.
Gierdz backe.
Linda.
Ekala egor mötha.
Hårdhwall.
Steenug linda.
Torp egor till Ekala möther.
Steenug linda.
Kål.
Kål.
Arnberga.
Hamp.
Kalf täppa.
Tompt upkiörd till åker.
Hamp.
Kiär.
Gärdz backe.
Låås hagarna.
Ödes wret.
Kalf tompt.
Sätuna egor mötha här.
Brooby skogh möther.
Sätuna skogh möther.
Mährsta egor mötha.
Nårgårdz pussen.
Stoora Upsala wägen från Stockholm.
   Ifrån detta rör no 1 pretenderar Arnberga borna att
   willia gå effter den guhla iluminerade linien som
   stadnar widh no 2 och säya i sig hafwa hafdat1 den sam-
   ma platzen i forna tijder, men få nu intet längre
   gå, än effter den bruna linien som sträcker sig
   mellan 1 och 2.
Rosta skogh möter.
Uthmarcken af tall och granskogh.
Stockholms wägen från Huusby sochn.
Söderby skogh möther här.


Afmätt in july anno 1690
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Reviderad år 1761 för skattläggningen skull öfwer
1/2 frälse hemman och approberad som ses af qvarliggande
memorial.
Ol. Bergenson.

______________
1Fel för häfdat.