A17:4                 Notarum explicatio.                                                                   Cappar.  Ahrligit1.  Höö
                                                                                                                       tunnor.   uthsäde.   sommar.
                                                                                                                                                     lass.
   Ahrnberga består af 3 grannar á 21 1/2 öresland.
A. Uthsädhe ena åhret af leerjordh något löngrundt medh en deel steenöhrn,       29. 20.
B. Swartmyllblandad leera som ligger något lågländt och är af Kijhlengen uptaget,2. 16.
                       Giör till hopa,                                                                             32.   4.
C. Andra åhret af leerjordh något swagdt neder moth Qwahl engen
   medh en deel lönsteenar, till                                                                            30.
D. Engarna, Qwahlengen af måssbottn,                                                                                                 68.
E. Kijhl engen af hårdhwall, till                                                                                                              29.
                                                                                                                                     Summa,          97.
F. Är en skarp beetzhaga som är medh tall och granskogh öfwer wäxt, hwarest
   dhe kunna hafwa något weedh och giärdzle.
G. Noch små betzhagar Låhshagarna kallat som består af lijtet beet.
H. Uthmarken till denne by består af en lijten skogzfiell belägen
   wijdh pass en 1/2 fierdingzwäg S. O från byn, hwilken består af
   gran och tallskogh att der fins weedh och gierdzle, något muhl-
   bete, inga flere lägenheeter.
                    Grannarna.
No 1. Erich Christerson, cronehemman 1 á 8 3/4 öresland.
A. Uthsädhe ena åhret af leer och moblandad leera, något löngrundt medh
   en deel steenöhrjordh, till                                                                               13.  2 16/43.
C. Andra åhret af leerjordh, något swagdt neder moth Qwahlengen
   medh en deel lönsteenar,                                                                                12. 11 25/43.
                   Åhrligit uthsädhe,                                                                                              12. 23 1/43.
D. Hööslag i Qwahlengen af måssbottn,                                                                                                 27 29/43.
E. Hööslag i Kijhlengen af hårdhwall,                                                                                                     11 69/86.
   Små betzhagar, kalf och hamptäppa.
2. Mårten Erson, Academie hemman 1 á 8 3/4 öresland.
A. Uthsäde ena åhret af jordhmon som åfwan nämbdt är,                                  13.  2 16/43.
C. Andra åhret,                                                                                                12. 11 25/43.
a. En wreet af skogzleera,                                                                                   1. 19.
b. Ett åkerstycke i giärdzbacken uptagit, af swartmyllblandad leera,                        21.
                Åhrligit uthsädhe.                                                                                                 13. 26 42/43.
   Lijka mycke hööslag af måssbottn och hårdhwall som den näst föregående.
   Matts Ersson, frälse hemman 1/2 under fruu Christina Kloo á 4 öresland.
A. Uthsädhe ena ahret2,                                                                                     5. 31 11/43.
C. Andra åhret,                                                                                                 5. 20.
                Åhrligit uthsädhe,                                                                                                   5. 25 27/43.
   Hööslag i engarna af måssbottn,                                                                                                          12 28/43.
   Hårdhwall,                                                                                                                                           5 14/43.

______________
1Fel för åhrligit.
2Fel för åhret.