A17:81                  Notarum explicatio.                                                         Tunnor Cappar. Sommar.

   Brundby beståår aff 9 hemman, 66 örs landh.
A. Eena åhretz uthsäde uthi siöögierde som består af klapperjord swart-
   mylle och moojord ibland hwart annat, till                                    55 tunnor.
B. Andra åhretz uthsäde uti wäster och Swartbogierderne mestedehls
   talmoo jord medargot klapper jord ibland, i deth wästre gierdet,  69 tunnor.
C. Hööslag uthi siööängen af skiönwall, till                                     33 lass.
D. Wasselängen och skiönwahlsäng, till                                          25 lass.
E. Långmyran, måsswaldz äng till 66,                                             66 lass.
F. Långmykierret masswaldz1 äng myckit sumpig,                          24 lass.                    148.
   Johan Andersson, 9 örslandh academia hemman.
   Eena åhret uthsede,                                                7 tunnor 16 cappar.
   Andra åhret uthsäde,                                                          9. 13 1/11.
   Åhrligit uthsäde,                                                                                       8. 14 6/11.
   Hööslag uthi siööängen,                                                        4 11/16.
           Wasselängen,                                                               3 1/16.
           Långmyran,                                                                  9 lass.
           Långmyrkierret,                                                          3 3/8 lass.                           20 1/8.
   Matz Persson, 1/2 mantal 5 örslandh.
   Eena åhrs uthsädet,                                              4 tunnor 15 1/3 cappa.
   Andra åhrs uthsädet,                                                          5. 7 3/11.
   Åhrligit uthsäde,                                                                                       4. 27 10/33.
   Höslag i siööängen,                                                          2 21/32 lass.
         Wasselängen,                                                             2 1/32.
         Långmyran,                                                                5 lass.
         Långmyrkierret,                                                         1 7/8 lass.
   Hans Hansson, 1/4 frelse under danewijken 4 örsland.
   Ena åhrs uthsäde,                                                   3 tunnor 10 2/3 cappa.
   Andra åhretz uthsäde,                                             4. 5 9/11 cappa.
   Årligit uthsäde,                                                                                         3.   8.
   Höslag uthi siööängen,                                               2 1/8 lass.
              Wasselangen2,                                               1 5/8 lass.
              Långmyran,                                                    4 lass.
              Långmyrkierret,                                              1 1/2 lass.                                      9 1/4.
   Bengt Hansson, frelsehemman 1, 8 öhrslandh.
   Eena åhrs uthsäde,                                                6 tunnor 21 1/3 cappa.
   Andra åhretz uthsäde,                                            8. 11 4/11 cappa.
   Årligt uthsäde,                                                                                         7. 16 19/33.
   Hööslag uthi siööängen,                                             4 1/4 lass.
              Wasselängien                                                 3 1/4 lass.
              Långmyran,                                                    8 lass.
              Långmyrkierret,                                              3 lass.                                         18 1/2.
   Lars Matsson, frelse 1, 10 örslandh.
   Ena åhretz uthsäde,                                                8 tunnor 10 2/3 cappa.
   Andre åhretz uthsäde,                                             10. 14 6/11.
   Åhrligt uthsädet,                                                                                       9. 12 20/33.
   Hööslag uthi siööängen,                                              5 10/32 lass.
           Wasselängen,                                                     4 1/16.
           Långmyran,                                                        10 lass.
           Långmyrkierret,                                                  3 3/8 lass.                                    23 1/8.
   Staffan Matzon, frelse 1, 10 örsland, lijka i åker äng som nastföregående3, 9. 12 29/33.   23 1/8.
   Mårten Ersson, 1 mantal, berättades wara abalienerat cronehemman,       
   8 örslandh, hafwer lijka i åker äng med ofwanstående 8 örslandh,               7. 16 14/33.   18 1/2.
   Carl Nielsson, frelse 1, 8 örslandh, lijka ägor med föregående,                   7. 16 14/33.   18 1/2.
   Carl Nielsson 1/4, 4 örslandh.
   Ena århrss uthsäde,                                                3 tunnor 10 2/3.
   Andra åhrs uthsäde,                                               4 5 9/11.
   Åhrligt uthsäde,                                                                                         3.   8.
   Höslag uthi siöängen,                                                2 1/8 lass.
           Wasselängen,                                                   1 5/8 lass.
           Långmyran,                                                       4 lass.
           Långmyrkierret,                                                1 1/2 lass.                                       9 1/4.
   Till denne byy ligger uthmarken een lijten fierdingzwägh uthi norden.
   Ingen timberskoug uthan till gierslefång och wedebrandh gott.
   Muhlbete litet.
   Lijtet fiskie uthi Brunbywijkan eller Walloxen.

_________________
1Fel för måsswaldz.
2Fel för ängen.
3Fel för nästföregående.