A17:82a(Rubrik:)
Långhundratz häradh, Östuna sochn och
Rijsberga herregårdh.