A17:82b(Karttext:)
Tääby uthi samma sochen och häradh tager emoth på denne sijdan.
Träsk.
Bred slätha.
Lundby siöön.
Lundby ägor möther på denne sijdan.
Wäster giäle.
Rijsbär-ga.
Trää-gården.
Swag mojord.
Leerjordh.
Öster giärde.
Häst engien.
Leer och mojordh.
Betzhaga.
Stoorengien.
Östhambra på denna sidan.
Koohagen.
Wahlby tager her emoth.


Geometrice afmädtt och uthräcknadt
af undertecknadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.