A17:84(Rubrik:)
Långhundratz häradh, Östuna sochn och
Ståksättra by.


(Karttext:)
Fröö Thuna allmenningh på denne här sijdan.
Huusby Långh Hundrat allmening tager här emoth.
Här möther Tääby i samma sochn och häradh.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undertechnadhe pro anno 1687
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


(Under ramen:)
NB. Dhet lärer wara förskrifwit Frotuna1 allmenning för Nerdinghundra som grantzar2.

_____________
1Fel för Frötuna.
2Fel för gräntzar.