A17:5b(Karttext:)
Godt rör.
Skogzwäg.
Elgesta uthmark möther.
Oduglig mark.
Bysens hagar och uthmark taga här emot.
Bergbacke.
Sochn wäg.
Kättsta.
Åkergärde möther här.
Quarn.
Betesshagar till byn.
Betesshage till no 1.
Betesshage till no 2.
Betesshage till no 3.
Bysenss betesshagar.
Godt rör.
Husby skogz täpa.


Afmätt anno 1690 af Jacob Torslund
förden skull effter instruction
swarar Jacob Braunz.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
NB. Skogen finnes på allmän charta D 4.
8 1/2 penningland.