A17:88b(Karttext:)
Öhrby egor mötha.
Hällby uthmark möther
Fly mossen.
God rå.
Spång.
Åhrby egor mötha här in till.
Kerret.
God vise.
God betes mark på denne platzen.
Hage.
Åker.
Twistigt med Åhrby hwi-ket detta torp innehafwa.
Rörstenna.
Dito herregårdz.
Herregårdz betes hage.
Hällby egor mötha här och alt hijt.
Hage no 2.
Östuna siön.
Hage till no 3.
Hage.
Herregårdz hage.
Kryd gård.
Mangår-den.
Rud-dam-men.
Trä-gården.
Humble gården.
Wäppeby.
Fly.
Asspe lundh.
Kåhltäppor.
Östuna by egor mötha här.
Oduglig mark.
Hälby och capelans fiell.
Rörstenar i bäcken.
Capellans fiell.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in september anno 1690
af Jacob Braun.