A17:90(Rubrik:)
Långhundradz härad, Östuhna sochn och Tääby.


(Karttext:)
Rijsbärga herregårdh möther på denne sijdan.
Hällby tagher här emoth.
Täfflösan.
Örr och moo jord.
Ler och grun öhrjord.
Wästergiärde.
Mojord.
Örjordh.
Örjordh.
Lerr och mojordh.
Ler och mojordh.
Öster giärdhe.
Stoor engien.
Småt byskie.
Östhambra proxime.


Geometrice affmädt och uthrechnadt
aff undertechnadt pro anno 1688.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.