A17:94(Rubrik:)
Långhundratz härad och Rötzle benemd, Lagga sochn.


         Notarum explicatio.               Tunnor. Cappar. Sommar-
                                                            Åhrligt                 lass.
                                                            uthsädhe.
   Mattz Ernhson 1/4 mantahl
   2 örelandh, ligger under
   accademien.
A. Hafwer ena åhrs uthsädhe
   uthi norgierde moeh och ler-
   jordh,           4 tunnor 4 cappar.
B. Andra åhrs uthsädhe af moo
   och sandjordh,  4 tunnor 2 cappar.
   Blifwer allt så åhrligen,                       4.   3.
C. Starwallz engh medh
   måss båttn, till
   Till detta torp ähr någor-
   lunda muhbete på
   allmenningen.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undhertechnadhe pro anno 1688.
J. Strandman.

(Karttext:)
Betzhaga.
Starwallz engh medh måsbåttn.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.