A17:96(Rubrik:)
Långhundratz häradh, Wissingzbohle och Wadet. Östuna sochn.


(Karttext:)
Wadet.
Häradz råå.
Funbo allmeningen tager her emoth.
Engh.
Lindrån.
Eng.
Leckar engien.
Leckarengz ladan.
Ståck-sättra proxime.
Leckar engien.
Skiön skugh.
Qvanbackladan.
Lagga löttan.
Wissingzbohle.
Engh.
Skougzbaka.
Pors engien.
Lund by tager här emoth.
Rijssbärga ägor.


Geometrice afmädt och uth-
rechnadt af undertechnade
pro anno 1688.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.