A17:104b(Karttext:)
Godt rör.
Upsala hospitals hemanens egor uthi Staby sohn motha1.
Tibble egor mötha här
Mossa.
Uthmarken af ung tall och gran skog.
Betes hage.
Torp.
Westersta uthmark moter1 på denna sijdan.
Torp.
Kråckebohlet.
Hoffs egor mötha på denna sijdan alt hijt.
Oduglig hage.
Torp.
Ox källan.
Skogzbacke.
Wästersta gerde mother1 har2.
Hofz åker här innom.
Landzwägen till Rosslagen och Öregrundh.
Oster3 Berga egor mötha här.
Öster Wallby.
Trägårdh och hum-blegård.
Faxberget.
Ham-peland.
Nyss in-stängt af engen.
Landzwägen til Upsala.
Ströija eng möther.
Westersta eng möther.
Nyfla eng möther har2.


Afmätt anno 1691 af Jacob Torslund
fördenskull efter unfången instruction
swarar Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

_______________
1Fel för mötha.
2Fel för här.
3Fel för Öster.